Documenten en brochures

SWV Passend Onderwijs 31.04 Westelijke Mijnstreek

Bestuursverslag

Om het huidige onderwijs beter passend te maken, werd per 1 augustus 2012 de bestaande organisatie van de leerlingenzorg in het basis- en voortgezet onderwijs op een aantal punten ingrijpend veranderd. De scheiding tussen regulier en speciaal onderwijs werd opgeheven. De wet Passend onderwijs moet knelpunten in het onderwijsstelsel aanpakken en zorgen voor meer afstemming tussen het onderwijs en gemeenten en lokale zorgpartners, met als uiteindelijk doel meer maatwerk in het onderwijs.

Download:

Bestuursverslag 2017

Bestuursverslag 2018

Jaarrekening

Sinds het van kracht worden van de wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 is de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Westelijke Mijnstreek VO-31-04 (hierna: ‘Samenwerkingsverband’) verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken uit hoofde van deze wet in de regio Westelijke Mijnstreek.

Download:

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Informatiegids Passend Onderwijs voor ouders

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

Download:

Informatiegids Passend Onderwijs voor ouders

Informatiegids Passend Onderwijs voor leraren

De brochure is bedoeld voor alle leraren in het regulier en speciaal onderwijs. De informatie uit deze brochure kan u helpen uw rol te pakken en mee te bepalen hoe passend onderwijs er straks op uw school en in uw klas uitziet. Daarnaast geeft de brochure ook antwoord op vragen en zorgen die bij leraren leven. Gaat de werkdruk nog verder omhoog, krijg ik straks in mijn klas veel meer leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt het speciaal onderwijs opgeheven en hoe zit het precies met die bezuiniging?

Download:

Informatiegids Passend Onderwijs voor leraren