HAVO / VWO → Hoger Beroepsonderwijs / Wetenschappelijk Onderwijs

SWV Passend Onderwijs 31.04 Westelijke Mijnstreek

HAVO/VWO → HBO/WO Overgang naar het hoger beroepsonderwijs / wetenschappelijk onderwijs

Al meerdere keren hebben wij de noodzaak aangegeven van een zorgvuldige overgang van leerlingen tijdens de schakelmomenten in hun schoolloopbaan. Dit geldt uiteraard ook voor de speciale doelgroep talentvolle, c.q. excellente leerlingen die overstappen naar het Hoger Beroepsonderwijs of Universitair Wetenschappelijk Onderwijs.

Afstemming tussen beide onderwijssectoren met betrekking tot onderwijsinrichting en onderwijsaanbodaanbod in relatie tot de gewenste competentieontwikkeling van deze adolescenten zal voortdurend punt van aandacht en ontwikkeling blijven.