Primair Onderwijs → Voortgezet Onderwijs

SWV Passend Onderwijs 31.04 Westelijke Mijnstreek

Over PO → VO

Goed onderwijs, systematische dossieropbouw vanaf de geboorte (consultatie-bureau, peuterspeelzaal, basisonderwijs enz.) en een zorgvuldig gebruik van gegevens zijn voorwaarden voor een doorlopende schoolloopbaan. Voor het voortgezet onderwijs begint dat in het primair onderwijs met name voor de leerlingen met een bijgesteld ontwikkelingsperspectief. Het is van groot belang dat leerkrachten en docenten in het primair en voortgezet onderwijs gebruik maken van het leerlingvolgsysteem, data analyseren en in staat zijn om de juiste feedback te geven (aan ouders, aan collega’s, aan ondersteuners). In de overgang PO-VO is een ondersteunende rol voor de professionals in het veld weggelegd voor de beide onderwijsloketten van het PO met de trajectbegeleiders en VO (ODC). Via deze route wordt voor de leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte (in samenspraak met leerling en ouders) een passende onderwijsplek in het VO gerealiseerd.