Loket ODC

SWV Passend Onderwijs 31.04 Westelijke Mijnstreek

 • Loket ODC

  Onderwijsdienstencentrum

Op dit moment zijn in ons Samenwerkingsverband nog diverse ontwikkelingen gaande rondom de ondersteuning voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Om u te kunnen voorzien van de meest recente informatie en/of documenten, kunt u contact met ons opnemen.

Dit kan telefonisch via het nummer: +31 (0)46 782 08 30, of door het sturen van een e-mail;

 • Bij vragen over de overstap van po naar vo, kunt u e-mailen naar Vera Pak:
 • Bij vragen over Onderwijs Transparant, kunt u e-mailen naar Jolijn van Leuken:
 • Bij alle overige vragen kunt u zich wenden tot Joyce van Asselt (coördinator ODC):

Over het ODC

Het onderwijsdienstencentrum (ODC) vormt samen met de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) en de Plaatsingscommissie Passend Onderwijs (PCPO) het centrale loket van het samenwerkingsverband(SWV). Het ODC biedt op aanvraag ondersteuning en deskundigheidsoverdracht voor de deelnemende scholen.

Een aantal diensten wordt door het ODC verzorgd:

 • Deelname aan de Ondersteuningspreventie teams (OPT) en/of Zorgadviesteams (ZAT) op de scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO-scholen) van het SWV;
 • Ondersteuning bij totstandkoming van schooladvies voor het VO;
 • Uitvoeren van didactische en/of psychodiagnostische onderzoeken op verzoek om onderwijs-ondersteuningsbehoefte van de leerling vast te stellen;
 • Verzorgen van groepstrainingen op verzoek;
 • Begeleidingsgesprekken met leerlingen en/of ouders;
 • Samenwerking en overleg met ketenpartners.

Het ODC wordt gezien als een kenniscentrum waar de V(S)O-scholen mee samenwerken op het gebied van leerlingenzorg (preventief en curatief). Medewerkers van het ODC kunnen worden ingezet ter versterking van de bestaande ondersteuningsstructuur en bij deskundigheidsbevordering van docenten. Als lid van het OPT kan de medewerker van het ODC in een vroeg stadium op de hoogte zijn van c.q. betrokken worden bij de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Het ODC werkt nauw samen met haar partners in het Primair Onderwijs (PO) en de Loopbaanportalen MBO, met name als het gaat om de doorgaande lijn van PO naar VO en van VO naar MBO voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De medewerkers van PO, MBO en ODC zorgen in dergelijke gevallen voor de juiste ondersteuning aan ouders, leerlingen en professionals. Daarnaast is er een nauwe werkrelatie met externe ketenpartners in de ondersteuningsroute, waaronder jeugdzorg, jeugd GGZ en gemeente.

Wie zijn wij Het team ODC bestaat uit onderstaande personen

Mevr. drs. J. van Asselt-Verheij Coördinator & Orthopedagoog-generalist

Mevr. J. van Leuken MSEN, Didacticus- gedragsspecialist

Mevr. drs. R. Coenen-Smeets Psycholoog

Mevr. V. Pak-Habets MSc Orthopedagoog

Mevr. drs. Y. Tummers Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd

Contactinformatie Onderwijsdienstencentrum Westelijke Mijnstreek

Adres

Havikstraat 5
6125 ED Sittard

Contactpersoon
Mevr. drs. J. van Asselt-Verheij Coördinator & Orthopedagoog-generalist
+31 (0)46 782 08 30