Rebound 3.0

SWV Passend Onderwijs 31.04 Westelijke Mijnstreek

 • Rebound 3.0

  Gezond opgroeien, talenten benutten en meedoen!

Over Rebound 3.0

Je zit op Rebound 3.0 met een reden. Niemand zit hier zonder reden! Er is iets in je gedrag waardoor anderen moeilijk met jou om kunnen gaan of jij moeilijk met anderen om kunt gaan. In Rebound 3.0 werkt iedere jongere aan zijn lesstof én aan zijn gedrag.

Wat is Rebound 3.0?

Je bent verwezen naar Rebound 3.0 omdat het op school niet gaat zoals jij, je ouders of de andere mensen om je heen graag zouden willen.

Om goed te bekijken wat er nodig is om jou, met extra ondersteuning vanuit Rebound 3.0, zo goed mogelijk terug naar school te laten gaan, heeft de Plaatsingscommissie Passend Onderwijs (PCPO) toestemming gegeven voor een arrangement binnen Rebound 3.0.

En nou dan? Wat is dan de bedoeling?

Op Rebound 3.0 werkt iedere jongere aan zijn lesstof én aan zijn gedrag. Werken aan je gedrag is niet gemakkelijk. Gedrag is een heel groot woord, wat bedoelen mensen daar nou precies mee? Moet je stiller zijn, minder opmerkingen maken, minder boos worden of juist voor jezelf opkomen. Wat is er nou niet goed aan wat je doet? En als je weet wat niet goed is, hoe kun je het dan anders doen?

Je gedrag heeft een reden. Voor iedereen is deze reden anders. Maar het is heel duidelijk dat je zal moeten veranderen om terug te kunnen gaan naar school. Werken aan je gedrag is een van de moeilijkste dingen in je leven en toch ook weer heel gemakkelijk, als jij maar wil!

Je kunt het niet alleen, ook al zou je dit graag willen. Op Rebound 3.0 proberen we je een rustige, veilige en vertrouwde plek te bieden om zo goed mogelijk je leven weer op een rij te krijgen.

We helpen je om te leren (anders) met je gedrag om te gaan op een aantal verschillende manieren. Dit kun je terugvinden onder het kopje Programma.

Terwijl je op Rebound 3.0 werkt aan je gedrag, zal er natuurlijk ook veel aandacht besteed worden aan school. Jouw eigen school zorgt er voor, dat de lesstof wordt overgedragen aan de docent van de Rebound. Zo zorgen we er samen voor, dat er geen leerachterstand is zodra je klaar bent met je traject. Dit is een moeilijke, maar zeker geen onmogelijke opgave. Hoe dit in zijn werk gaat, kun je lezen onder het kopje Programma.

Op Rebound 3.0 proberen we je een rustige, veilige en vertrouwde plek te bieden om zo goed mogelijk je leven weer op een rij te krijgen.

Binnen Rebound 3.0 werken twee docenten en een coördinator. Samen zorgen zij ervoor dat je je prettig voelt op de Rebound zodat je traject zo goed mogelijk kan verlopen.

Aanmeldprocedure

Wanneer een leerling dreigt uit te vallen binnen het reguliere onderwijs, is het vaak nog niet zo gemakkelijk om binnen afzienbare tijd een geschikt traject voor deze leerling te vinden.

Scholen hebben een behoorlijke inspanningsverplichting en daar zijn zij zich terdege van bewust. Mochten al deze inspanningen niet baten of in het belang zijn van de leerling, dan moet er gezocht worden naar alternatieven. De Rebound 3.0 is één van deze alternatieven, opgezet vanuit het Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek.

Hoe plaats je een leerling nu binnen deze voorziening?

Hieronder staat stapsgewijs beschreven hoe dit in zijn werk gaat. Daarbij dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat de aanmelding door de School van Herkomst tot en met de Plaatsingscommissie Passend Onderwijs (PCPO) een algemene aanmelding betreft. De PCPO bepaalt in principe of een Reboundtraject past bij de vraag die je School van Herkomst stelt en de ondersteuningsbehoefte die jij als leerling hebt.

 1. De school maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de leerling. Deze zorgen worden in het team besproken en gedeeld met de ouders.
 2. De school brengt deze leerling in binnen het OPT (Ondersteunings Preventie Team).
 3. Het OPT bepaalt of er verdere informatie verzameld moet worden en bekijkt samen welke stappen er genomen dienen te worden.
 4. Wanneer het OPT komt tot het advies voor aanmelding PCPO, meldt de zorgcoördinator de leerling met schriftelijke toestemming van ouders aan bij het PCPO. Dit doet hij/zij door de aanmelding bij de PCPO middels Onderwijs Transparant (OT) én contact op te nemen met het ODC (Onderwijs Diensten Centrum).
 5. Vanuit school wordt er een casemanager aangesteld, welke als aanspreekpunt zal functioneren rondom de aanmelding bij de PCPO.
 6. Nadat de aanmelding in OT volledig is ingevuld, zal de PCPO het dossier in behandeling nemen en eventuele aanvullende informatie opvragen.
 7. School geeft in de aanmelding aan welke doelen zij voor de jongeren hebben met de aanmelding bij de PCPO.
 8. De casemanager vanuit het onderwijs wordt betrokken bij de bijeenkomst van de PCPO (verdere informatie over de rol van de casemanager is op te vragen bij de coördinator van Rebound 3.0).
 9. De PCPO bepaalt of een traject binnen Rebound 3.0 het beste past bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de vraag van school.
 10. De PCPO scherpt de doelstellingen, gesteld door school, voor het traject aan.
 11. De PCPO geeft het advies over een Reboundtraject aan de directeur van het Samenwerkingsverband met de geldigheid van 13 weken.
 12. De directeur van het Samenwerkingsverband besluit over de toekenning van het arrangement.
 13. De casemanager onderwijs neemt contact op met de coördinator van Rebound 3.0.
 14. De coördinator van Rebound 3.0 nodigt ouders en leerling, school en betrokken hulpverleningsinstanties uit voor een kennismakingsgesprek waarin het doel van de plaatsing wordt besproken.
 15. De leerling wordt besproken binnen het team van Rebound 3.0.
 16. Vervolgens worden de leerling en de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek (samen met externe hulpverleningsinstanties en school) op de Rebound.
 17. Na de intake zal het traject zo spoedig mogelijk starten.

Programma

Wanneer je naar de Rebound komt, zal er altijd eerst een gesprek plaatsvinden, waarin je kennis maakt met de Rebound en de medewerkers. Je krijgt hier uitleg over wie wij zijn, hoe er wordt gewerkt, wat er van je verwacht wordt en wat precies de afspraken zijn. Tijdens dit gesprek zie je de klas waarin je terecht komt en krijg je (samen met je ouders) de mogelijkheid om vragen te stellen.

Wanneer we samen de startdatum hebben afgesproken, start het 'echte' Rebound-traject.

Het schoolse porgramma

Binnen de Rebound werkt iedere jongere op zijn eigen niveau aan zijn eigen lesstof. Jouw school zorgt er voor dat de lesstof, nakijkmaterialen en proefwerken worden overgedragen aan de docenten van de Rebound. In overleg met jou en met je school wordt een programma samengesteld. Hierdoor zorgen we er samen voor, dat je zo min mogelijk of helemaal geen leerachterstand oploopt tijdens je Rebound-periode.

Je bent als jongere mede verantwoordelijk voor het succesvol afleggen van dit programma. Tijdens de dagelijkse theoriemomenten werk je zelfstandig aan je lesstof en kun je altijd om uitleg vragen. Als de uitleg binnen de Rebound niet voldoende blijkt, zal met jouw school gekeken worden naar een oplossing (bv: extra uitleg door de vakleerkracht van jouw school, of voor een bepaald vak of uitleg terug gaan naar jouw school).

Individuele ondersteuning

Iedere jongere doorloopt een individueel proces binnen de Rebound. In dit individuele proces wordt samen met jou gekeken waardoor jij in de moeilijkheden komt, zowel met jezelf als met andere mensen. We bespreken hoe dat komt en wat we er samen aan kunnen doen. Op de Rebound heb je dagelijks de mogelijkheid om samen met een ander te kijken naar de moeilijkheden die je tegenkomt. Twee mensen weten meer dan iemand alleen.

Er zijn wekelijks vaste momenten waarop we samen werken aan de werkpunten die er vanuit de Rebound opgezet zijn.

Er zal tijdens het arrangement binnen Rebound 3.0 ook contact zijn met je ouders. Werken aan je gedrag en aan je problemen kun je niet alleen. Hier heb je ook (vooral) je ouders voor nodig. Je ouders mogen altijd contact opnemen met de Rebound. Je ouders zullen (zoveel mogelijk) betrokken worden bij het traject.

Een traject binnen Rebound 3.0 duurt 13 weken. Na de intake zullen de vervolggesprekken in week 3 en week 10 al gepland worden. Op deze momenten kijken we samen met school en alle andere betrokken of we met zijn allen goed bezig zijn.

Wij vinden het belangrijk dat je zelf bij de gezamenlijke gesprekken aanwezig bent. Het gaat immers over jou!

Als jij al een hulpverlener hebt van bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, Xonar of Zuyderland GGZ, dan zal er samengewerkt worden om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Rebound 3.0 arrangementen DaCapo

Om een dekkend aanbod van ondersteuning te kunnen bieden binnen het samenwerkingsverband biedt het DaCapo College vanuit Rebound 3.0 verschillende onderwijsondersteuningsarrangementen aan voor leerlingen uit het SWV die ingeschreven staan op een van de scholen en buiten boord dreigen te vallen.

Download de informatiebrochure arrangementen DaCapo

Contactinformatie Rebound 3.0

Contactpersoon
Marjolein Pol Coördinator & maatschappelijk werker
+31 (0)6 296 257 61